Mao Zedong, Peng Zhen, Norodom Sihanouk and Liu Shaoqi, 1956

Mao Zedong, Peng Zhen, Norodom Sihanouk and Liu Shaoqi, 1956